Το μεταφυσικό είναι κι αυτό φυσικό, δεν είναι αφύσικο.

«……  Το μεταφυσικό είναι κι αυτό φυσικό, δεν είναι αφύσικο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από το φυσικό, αλλά η συνέχειά του: το «μετά του φυσικού». Είναι κι αυτό εντός της Φύσης, μέρος της. Το χαρακτηρίζουμε απλώς ως μεταφυσικό διότι δε μπορούμε να το εξηγήσουμε με τη λογική, δε γνωρίζουμε ακόμη τους νόμους που το διέπουν. Όταν ανακαλύπτουμε τους νόμους αυτούς, όταν κατανοούμε τους μηχανισμούς του και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται και συσχετίζεται με τα υπόλοιπα φυσικά, παύει να είναι μεταφυσικό και γίνεται κι αυτό φυσικό.  ……»