Το όραμα του προφήτη Ιεζεκιήλ. Τι περιγράφει ο προφήτης;

Το όραμα του προφήτη Ιεζεκιήλ. Τι περιγράφει ο προφήτης;

 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ – 1o Κεφάλαιο

Ezekiel's_vision[1]1 ΕΝ ΤΩ ΤΡΙΑΚΟΣΤΩ ΕΤΕΙ ΤΩ ΤΕΤΑΡΤΩ ΜΗΝΙ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΝΩ ΗΜΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΧΕΒΑΡ ΗΝΟΙΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

2 ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΙΩΑΧΕΙΝ

3 ΕΓΕΙΝΕ ΡΗΤΩΣ ΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΒΟΥΖΕΙ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΕΝ ΤΗ ΓΗ ΤΩΝ ΧΑΛΔΑΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΧΕΒΑΡ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΣΤΑΘΗ Η ΧΕΙΡ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠ ΑΥΤΟΝ

4 ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΗΡΧΕΤΟ ΑΠΟ ΒΟΡΡΑ ΝΕΦΟΣ ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΠΥΡ ΣΥΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΞ ΔΕ ΤΟΥΤΟΥ ΛΑΜΨΙΣ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΦΑΙΝΕΤΟ ΩΣ ΟΨΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

5 ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΦΑΙΝΕΤΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΖΩΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑ ΚΑΙ Η ΘΕΑ ΑΥΤΩΝ ΗΤΟ ΑΥΤΗ ΕΙΧΟΝ ΟΜΟΙΩΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

6 ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΟΝ ΕΙΧΕ ΤΕΣΣΑΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΟΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΧΕ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ

7 ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΔΕΣ ΑΥΤΩΝ ΗΣΑΝ ΠΟΔΕΣ ΟΡΘΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΙΧΝΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣ ΑΥΤΩΝ ΟΜΟΙΟΝ ΜΕ ΙΧΝΟΣ ΠΟΔΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΙΝΘΗΡΟΒΟΛΟΥΝ ΩΣ ΟΨΙΣ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΛΒΟΝΤΟΣ

8 ΚΑΙ ΕΙΧΟΝ ΧΕΙΡΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΚΑΤΩΘΕΝ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΕΙΧΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΑΥΤΩΝ

9 ΑΙ ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΕΙΧΟΝΤΟ Η ΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΔΕΝ ΕΣΤΡΕΦΟΝΤΟ ΕΝΩ ΕΒΑΔΙΖΟΝ ΚΑΤΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΩΝ ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΕΚΑΣΤΟΝ

10 ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΩΝ ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΕΙΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΛΕΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΞΙΟΝ ΜΕΡΟΣ Η ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΕΙΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΒΟΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΝ ΕΙΧΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΕΤΟΥ

11 ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΑΥΤΩΝ ΗΣΑΝ ΔΙΗΡΗΜΕΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩ ΔΥΟ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΥΝΕΙΧΟΝΤΟ Η ΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΚΑΛΥΠΤΟΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

12 ΚΑΙ ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΕΚΑΣΤΟΝ ΚΑΤΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΦΕΡΕΤΟ ΕΚΕΙ ΕΒΑΔΙΖΟΝ ΕΝΩ ΕΒΑΔΙΖΟΝ ΔΕΝ ΕΣΤΡΕΦΟΝΤΟ

13 ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Η ΘΕΑ ΑΥΤΩΝ ΗΤΟ ΩΣ ΚΑΙΟΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΠΥΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΤΟΥΤΟ ΣΥΝΕΣΤΡΕΦΕΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΗΤΟ ΤΟ ΠΥΡ ΛΑΜΠΡΟΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΠΗ ΕΞΗΡΧΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

14 ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΕΤΡΕΧΟΝ ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΡΕΦΟΝ ΩΣ Η ΘΕΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ

15 ΚΑΙ ΩΣ ΕΙΔΟΝ ΤΑ ΖΩΑ ΙΔΟΥ ΤΡΟΧΟΣ ΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΑ

16 Η ΘΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΗΣΑΝ ΩΣ ΟΨΙΣ ΒΗΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΙΧΟΝ ΤΟ ΑΥΤΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΚΑΙ Η ΘΕΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΗΣΑΝ ΩΣ ΕΑΝ ΗΤΟ ΤΡΟΧΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

17 ΟΤΕ ΕΒΑΔΙΖΟΝ ΕΚΙΝΟΥΝΤΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΑΥΤΩΝ ΠΛΑΓΙΑ ΔΕΝ ΕΣΤΡΕΦΟΝΤΟ ΕΝΩ ΕΒΑΔΙΖΟΝ

18 ΟΙ ΔΕ ΚΥΚΛΟΙ ΑΥΤΩΝ ΗΣΑΝ ΤΟΣΟΝ ΥΨΗΛΟΙ ΩΣΤΕ ΕΚΑΜΝΟΝ ΦΟΒΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΑΥΤΩΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΥΚΛΩ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

19 ΚΑΙ ΟΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΥΨΟΝΟΝΤΟ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΥΨΟΝΟΝΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

20 ΟΠΟΥ ΗΤΟ ΝΑ ΥΠΑΓΗ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΚΕΙ ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΕΚΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΗΤΟ ΝΑ ΥΠΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΥΨΟΝΟΝΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΤΩΝ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΗΤΟ ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΡΟΧΟΙΣ

21 ΟΤΕ ΕΚΕΙΝΑ ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΚΑΙ ΟΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΚΕΙΝΑ ΙΣΤΑΝΤΟ ΙΣΤΑΝΤΟ ΚΑΙ ΟΥΤΟΙ ΟΤΕ ΔΕ ΕΚΕΙΝΑ ΥΨΟΝΟΝΤΟ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΥΨΟΝΟΝΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΥΤΩΝ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΗΤΟ ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΡΟΧΟΙΣ

22 ΚΑΙ ΤΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΗΤΟ ΩΣ ΟΨΙΣ ΦΟΒΕΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΕΞΗΠΛΩΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΥΤΩΝ

23 ΥΠΟΚΑΤΩ ΔΕ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ ΗΣΑΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑΙ ΑΙ ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΑΥΤΩΝ Η ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ ΔΥΟ ΕΙΧΕΝ ΕΚΑΣΤΟΝ ΜΕ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΚΑΛΥΠΤΟΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

24 ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΗΚΟΥΟΝ ΤΟΝ ΗΧΟΝ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΗΧΟΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΩΣ ΦΩΝΗΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΤΗΣ ΛΑΛΙΑΣ ΩΣ ΦΩΝΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΟΤΕ ΙΣΤΑΝΤΟ ΚΑΤΕΒΙΒΑΖΟΝ ΤΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΑΥΤΩΝ

25 ΚΑΙ ΕΓΙΝΕΤΟ ΦΩΝΗ ΑΝΩΘΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΥΤΩΝ ΟΤΕ ΙΣΤΑΝΤΟ ΚΑΤΕΒΙΒΑΖΟΝ ΤΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΑΥΤΩΝ

26 ΥΠΕΡΑΝΩΘΕΝ ΔΕ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΥΤΩΝ ΕΦΑΙΝΕΤΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΘΡΟΝΟΥ ΩΣ ΘΕΑ ΛΙΘΟΥ ΣΑΠΦΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑ ΩΣ ΘΕΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΑΝΩΘΕΝ

27 ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΩΣ ΟΨΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΥ ΩΣ ΘΕΑΝ ΠΥΡΟΣ ΕΝ ΑΥΤΩ ΚΥΚΛΩ ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΙΔΟΝ ΩΣ ΘΕΑΝ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΛΑΜΨΙΝ ΚΥΚΛΩ

28 ΩΣ Η ΘΕΑ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΤΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΝΕΦΕΛΗ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΒΡΟΧΗΣ ΟΥΤΩΣ ΗΤΟ Η ΘΕΑ ΤΗΣ ΛΑΜΨΕΩΣ ΚΥΚΛΩ ΑΥΤΗ ΗΤΟ Η ΘΕΑ ΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΙΔΟΝ ΕΠΕΣΟΝ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑ ΦΩΝΗΝ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ

 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ – 2o Κεφάλαιο

1 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΥΙΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΘΙ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΛΑΛΗΣΕΙ ΠΡΟΣ ΣΕ

2 ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΕΛΑΛΗΣΕ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΕΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΣΤΗΣΕΝ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑ ΤΟΝ ΛΑΛΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣ ΕΜΕ

3 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΥΙΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΓΩ ΣΕ ΕΞΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛ ΠΡΟΣ ΕΘΝΗ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΣΤΑΤΗΣΑΝ ΑΠ ΕΜΟΥ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΥΤΩΝ ΕΣΤΑΘΗΣΑΝ ΠΑΡΑΒΑΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ ΕΩΣ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑΣ

4 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΙΟΙ ΣΚΛΗΡΟΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΚΑΡΔΙΟΙ ΕΓΩ ΣΕ ΕΞΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΠΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΥΤΩ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ

5 ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΕ ΑΚΟΥΣΩΣΙΝ ΕΑΝ ΤΕ ΑΠΕΙΘΗΣΩΣΙ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΟΜΩΣ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΟΤΙ ΕΣΤΑΘΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ

6 ΚΑΙ ΣΥ ΥΙΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗ ΦΟΒΗΘΗΣ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΗ ΔΕΙΛΙΑΣΗΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΝΘΑΙ ΚΑΙ ΣΚΟΛΟΠΕΣ ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΚΟΡΠΙΩΝ ΜΗ ΦΟΒΗΘΗΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΩΝ ΜΗ ΤΡΟΜΑΞΗΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ

7 ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΛΑΛΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΑΝ ΤΕ ΑΚΟΥΣΩΣΙΝ ΕΑΝ ΤΕ ΑΠΕΙΘΗΣΩΣΙ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΑΤΑΙ

8 ΣΥ ΟΜΩΣ ΥΙΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΚΟΥΕ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΓΩ ΛΑΛΩ ΠΡΟΣ ΣΕ ΜΗ ΓΕΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΩΣ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΟΙΞΟΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΦΑΓΕ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΓΩ ΔΙΔΩ ΕΙΣ ΣΕ

9 ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΧΕΙΡ ΕΞΗΠΛΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΕΝ ΑΥΤΗ ΤΟΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

10 ΚΑΙ ΕΞΕΤΥΛΙΞΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΗΤΟ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΣΩΘΕΝ ΚΑΙ ΕΞΩΘΕΝ ΚΑΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΚΛΑΥΘΜΟΙ ΚΑΙ ΘΡΗΝΩΔΙΑΙ ΚΑΙ ΟΥΑΙ

 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ – 3o Κεφάλαιο

1 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΥΙΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΦΑΓΕ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΥΡΙΣΚΕΙΣ ΦΑΓΕ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΟΝ ΚΑΙ ΥΠΑΓΕ ΝΑ ΛΑΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

2 ΚΑΙ ΗΝΟΙΞΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΕΨΩΜΙΣΕ ΤΟΝ ΤΟΜΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ

3 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΥΙΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΣ ΦΑΓΗ Η ΚΟΙΛΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΕΜΠΛΗΣΘΩΣΙ ΤΑ ΕΝΤΟΣΘΙΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΓΩ ΔΙΔΩ ΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙ ΕΦΑΓΟΝ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕΝ ΕΝ ΤΩ ΣΤΟΜΑΤΙ ΜΟΥ ΩΣ ΜΕΛΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΛΥΚΥΤΗΤΟΣ

4 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΥΙΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΑΓΕ ΕΙΣΕΛΘΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΟΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ

5 ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΞΑΠΟΣΤΕΛΛΕΣΑΙ ΠΡΟΣ ΛΑΟΝ ΒΑΘΥΧΕΙΛΟΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΓΛΩΣΣΟΝ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

6 ΟΥΧΙ ΠΡΟΣ ΛΑΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΒΑΘΥΧΕΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΥΓΛΩΣΣΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΕΝΝΟΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥΣ ΕΑΝ ΣΕ ΕΞΑΠΕΣΤΕΛΛΟΝ ΟΥΤΟΙ ΗΘΕΛΟΝ ΣΟΥ ΕΙΣΑΚΟΥΣΕΙ

7 Ο ΟΙΚΟΣ ΟΜΩΣ ΙΣΡΑΗΛ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΚΟΥΣΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΣΙ ΝΑ ΕΙΣΑΚΟΥΩΣΙΝ ΕΜΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΣ Ο ΟΙΚΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΩΠΟΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΚΑΡΔΙΟΣ

8 ΙΔΟΥ ΕΚΑΜΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΣΟΥ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΣΟΥ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ

9 ΩΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΟΝ ΧΑΛΙΚΟΣ ΕΚΑΜΟΝ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΣΟΥ ΜΗ ΦΟΒΗΘΗΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΟΜΑΞΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ

10 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΥΙΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΕΛΩ ΛΑΛΗΣΕΙ ΠΡΟΣ ΣΕ ΛΑΒΕ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΟΝ ΜΕ ΤΑ ΩΤΑ ΣΟΥ

11 ΚΑΙ ΥΠΑΓΕ ΕΙΣΕΛΘΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΘΕΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΥΤΩ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΑΝ ΤΕ ΑΚΟΥΣΩΣΙΝ ΕΑΝ ΤΕ ΑΠΕΙΘΗΣΩΣΙ

12 ΚΑΙ ΜΕ ΕΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΟΥ ΦΩΝΗΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΣ ΛΕΓΟΝΤΩΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΥΤΟΥ

13 ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑ ΤΟΝ ΗΧΟΝ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΙΤΙΝΕΣ ΣΥΝΕΙΧΟΝΤΟ Η ΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΧΟΝ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΝΗΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΣ

14 ΚΑΙ ΜΕ ΥΨΩΣΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΥΠΗΓΑ ΕΝ ΠΙΚΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΠΛΗΝ Η ΧΕΙΡ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΤΟ ΚΡΑΤΑΙΑ ΕΠ ΕΜΕ

15 ΚΑΙ ΗΛΘΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΙΚΙΣΘΕΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΕΛΑΒΙΒ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΧΕΒΑΡ ΚΑΙ ΕΚΑΘΗΣΑ ΟΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΙ ΕΚΑΘΗΝΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑ ΕΚΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΚΣΤΑΤΙΚΟΣ

16 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΓΕΙΝΕ ΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΛΕΓΩΝ

17 ΥΙΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑ ΦΥΛΑΚΑ ΕΠΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΑΚΟΥΣΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΤΗΣΟΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡ ΕΜΟΥ

18 ΟΤΑΝ ΛΕΓΩ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΟΜΟΝ ΕΞΑΠΑΝΤΟΣ ΘΕΛΕΙΣ ΘΑΝΑΤΩΘΗ ΚΑΙ ΣΥ ΔΕΝ ΝΟΥΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΛΗΣΗΣ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΗΣ ΤΟΝ ΑΝΟΜΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΟΜΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΩΣΗΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΚΕΙΝΟΣ ΜΕΝ Ο ΑΝΟΜΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΘΑΝΕΙ ΕΝ ΤΗ ΑΝΟΜΙΑ ΑΥΤΟΥ ΠΛΗΝ ΕΚ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΟΥ ΘΕΛΩ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΥΤΟΥ

19 ΑΛΛ ΕΑΝ ΣΥ ΜΕΝ ΝΟΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΝ ΑΝΟΜΟΝ ΑΥΤΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΟΜΟΥ ΕΚΕΙΝΟΣ ΜΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΘΑΝΕΙ ΕΝ ΤΗ ΑΝΟΜΙΑ ΑΥΤΟΥ ΣΥ ΔΕ ΗΛΕΥΘΕΡΩΣΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΣΟΥ

20 ΠΑΛΙΝ ΕΑΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΚΤΡΑΠΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΝΟΜΙΑΝ ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΕΣΩ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΟΥ ΕΚΕΙΝΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΘΑΝΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΔΩΚΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΝΟΥΘΕΣΙΑΝ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΘΑΝΕΙ ΕΝ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΚΑΜΕ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΘΗ ΠΛΗΝ ΕΚ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΟΥ ΘΕΛΩ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΥΤΟΥ

21 ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΣΥ ΝΟΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΑΜΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΑΜΑΡΤΗΣΗ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΖΗΣΕΙ ΔΙΟΤΙ ΕΝΟΥΘΕΤΗΘΗ ΚΑΙ ΣΥ ΗΛΕΥΘΕΡΩΣΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΣΟΥ

22 ΚΑΙ ΕΣΤΑΘΗ ΕΚΕΙ Η ΧΕΙΡ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠ ΕΜΕ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΣΗΚΩΘΗΤΙ ΕΞΕΛΘΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΘΕΛΩ ΛΑΛΗΣΕΙ ΠΡΟΣ ΣΕ

23 ΚΑΙ ΕΣΗΚΩΘΗΝ ΚΑΙ ΕΞΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΚΑΙ ΙΔΟΥ Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΣΤΑΤΟ ΕΚΕΙ ΩΣ Η ΔΟΞΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΙΔΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΧΕΒΑΡ ΚΑΙ ΕΠΕΣΟΝ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΜΟΥ

24 ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΘΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΣ ΕΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΣΤΗΣΕΝ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΛΗΣΕ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΚΑΙ ΜΟΙ ΕΙΠΕΝ ΥΠΑΓΕ ΚΛΕΙΣΘΗΤΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΟΥ

25 ΔΙΟΤΙ ΟΣΟΝ ΠΕΡΙ ΣΟΥ ΥΙΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΔΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙ ΒΑΛΕΙ ΕΠΙ ΣΕ ΔΕΣΜΑ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΣΕ ΔΕΣΕΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΞΕΛΘΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΑΥΤΩΝ

26 ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΣΟΥ ΘΕΛΩ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΓΕΙΝΕΙ ΑΛΑΛΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΣΘΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΗΡ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ

27 ΠΛΗΝ ΟΤΑΝ ΛΑΛΗΣΩ ΠΡΟΣ ΣΕ ΘΕΛΩ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΠΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΥΤΩ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ Ο ΑΚΟΥΩΝ ΑΣ ΑΚΟΥΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΕΙΘΩΝ ΑΣ ΑΠΕΙΘΗ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ

 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ – 4o Κεφάλαιο

1 ΚΑΙ ΣΥ ΥΙΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΛΑΒΕ ΕΙΣ ΣΕΑΥΤΟΝ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΑΙ ΘΕΣ ΑΥΤΗΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΨΟΝ ΕΠ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΙΝ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

2 ΚΑΙ ΣΤΗΣΟΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΥΨΩΣΟΝ ΠΡΟΧΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΘΕΣ ΕΤΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΣΟΝ ΚΡΙΟΥΣ ΚΥΚΛΩ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΗΣ

3 ΚΑΙ ΛΑΒΕ ΕΙΣ ΣΕΑΥΤΟΝ ΠΛΑΚΑ ΣΙΔΗΡΑΝ ΚΑΙ ΘΕΣ ΑΥΤΗΝ ΩΣ ΤΟΙΧΟΝ ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΣΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΘΗ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΒΑΛΕΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥΤΟ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

4 ΚΑΙ ΣΥ ΠΛΑΓΙΑΣΟΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑΝ ΣΟΥ ΠΛΕΥΡΑΝ ΚΑΙ ΘΕΣ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠ ΑΥΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘ ΑΣ ΘΕΛΕΙΣ ΠΛΑΓΙΑΣΕΙ ΕΠ ΑΥΤΗΝ ΘΕΛΕΙΣ ΒΑΣΤΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ ΑΥΤΩΝ

5 ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΕΠΙ ΣΕ ΕΘΕΣΑ ΤΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΣ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΒΑΣΤΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

6 ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΗΣ ΤΑΥΤΑΣ ΠΛΑΓΙΑΣΟΝ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑΝ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΒΑΣΤΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΙΟΥΔΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΚΑΣΤΗΝ ΜΙΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΟΣΔΙΩΡΙΣΑ ΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΙ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

7 ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΝ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ Ο ΒΡΑΧΙΩΝ ΣΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΓΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΗΣ

8 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΘΕΛΩ ΒΑΛΕΙ ΕΠΙ ΣΕ ΔΕΣΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΣΤΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΣΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ ΕΩΣΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΗΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΣΟΥ

9 ΚΑΙ ΣΥ ΛΑΒΕ ΕΙΣ ΣΕΑΥΤΟΝ ΣΙΤΟΝ ΚΑΙ ΚΡΙΘΗΝ ΚΑΙ ΚΥΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΚΗΝ ΚΑΙ ΚΕΓΧΡΟΝ ΚΑΙ ΑΡΑΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΣ ΑΥΤΑ ΕΙΣ ΕΝ ΑΓΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΜΕ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΡΤΟΥΣ ΕΙΣ ΣΕΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘ ΑΣ ΘΕΛΕΙΣ ΠΛΑΓΙΑΣΕΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑΝ ΣΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΘΕΛΕΙΣ ΤΡΩΓΕΙ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ

10 ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟΝ ΣΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΡΩΓΕΙ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΜΕ ΖΥΓΙΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΣΙΚΛΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙΡΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΤΡΩΓΕΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ

11 ΚΑΙ ΥΔΩΡ ΜΕ ΜΕΤΡΟΝ ΘΕΛΕΙΣ ΠΙΝΕΙ ΤΟ ΕΚΤΟΝ ΕΝΟΣ ΙΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙΡΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΠΙΝΕΙ

12 ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΤΡΩΓΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣ ΚΡΙΘΙΝΟΥΣ ΕΓΚΡΥΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΨΗΝΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕ ΚΟΠΡΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΥΤΩΝ

13 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΚΥΡΙΟΣ ΟΥΤΩ ΘΕΛΟΥΣΙ ΦΑΓΕΙ ΟΙ ΥΙΟΙ ΙΣΡΑΗΛ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕΜΟΛΥΣΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΟΠΟΥ ΘΕΛΩ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ

14 ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΠΑ Α ΚΥΡΙΕ ΘΕΕ ΙΔΟΥ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΜΟΛΥΝΘΗ ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟΥ ΝΥΝ ΔΕΝ ΕΦΑΓΟΝ ΘΝΗΣΙΜΑΙΟΝ
Η ΘΗΡΙΑΛΩΤΟΝ ΟΥΔΕ ΕΙΣΗΛΘΕ ΠΟΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ ΚΡΕΑΣ ΒΔΕΛΥΚΤΟΝ

15 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΙΔΕ ΕΔΩΚΑ ΕΙΣ ΣΕ ΚΟΠΡΟΝ ΒΟΟΣ ΑΝΤΙ ΚΟΠΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑΥΤΗΝ ΘΕΛΕΙΣ ΨΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΣΟΥ

16 ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΕΜΕ ΥΙΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΤΡΩΓΕΙ ΑΡΤΟΝ ΜΕ ΖΥΓΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΙΝΕΙ ΥΔΩΡ ΜΕ ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΕΝ ΑΓΩΝΙΑ

17 ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΩΣΙΝ ΕΝΔΕΕΙΣ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΚΘΑΜΒΕΙΣΘΑΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΑΝΑΛΩΘΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ – 5o Κεφάλαιο

1 ΚΑΙ ΣΥ ΥΙΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΛΑΒΕ ΕΙΣ ΣΕΑΥΤΟΝ ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΚΟΠΤΕΡΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΛΑΒΕΙ ΕΙΣ ΣΕΑΥΤΟΝ ΞΥΡΑΦΙΟΝ ΚΟΥΡΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΩΓΩΝΑ ΣΟΥ ΛΑΒΕ ΕΠΕΙΤΑ ΕΙΣ ΣΕΑΥΤΟΝ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΖΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΟΝ ΑΥΤΑ

2 ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΥΣΕΙ ΕΝ ΠΥΡΙ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΝΩ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΘΕΛΕΙΣ ΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΨΕΙ ΚΥΚΛΩ ΑΥΤΗΣ ΕΝ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΘΕΛΕΙΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΓΥΜΝΩΣΕΙ ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΥΤΩΝ

3 ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ ΘΕΛΕΙΣ ΛΑΒΕΙ ΕΤΙ ΟΛΙΓΑΣ ΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΕΙ ΑΥΤΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΣΟΥ

4 ΕΠΕΙΤΑ ΛΑΒΕ ΕΤΙ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΡΙΨΟΝ ΑΥΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΑΥΣΟΝ ΑΥΤΑΣ ΕΝ ΠΥΡΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΘΕΛΕΙ ΕΞΕΛΘΕΙ ΠΥΡ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

5 ΟΥΤΩ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΓΩ ΕΘΕΣΑ ΑΥΤΗΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΗΣ ΤΟΠΩΝ

6 ΑΛΛ ΑΥΤΗ ΜΕΤΗΛΛΑΞΕ ΤΑΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΟΥ ΕΙΣ ΑΝΟΜΙΑΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΟΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΗΣ ΔΙΟΤΙ ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΤΑΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΠΑΤΗΣΑΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

7 ΟΘΕΝ ΟΥΤΩ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΒΗΤΕ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΠΑΤΗΣΑΤΕ ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΣΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΞΕΤΕΛΕΣΑΤΕ ΑΛΛ ΟΥΔΕ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΥΜΩΝ ΕΠΡΑΞΑΤΕ

8 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΟΥΤΩ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

9 ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΚΑΜΕΙ ΕΙΣ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΕΚΑΜΟΝ ΟΥΔΕ ΘΕΛΩ ΚΑΜΕΙ ΠΟΤΕ ΟΜΟΙΟΝ ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΑ ΣΟΥ

10 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΘΕΛΟΥΣΙ ΦΑΓΕΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΘΕΛΟΥΣΙ ΦΑΓΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΣΕ ΑΠΑΝ ΔΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΣΟΥ ΘΕΛΩ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΕΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΑΝΕΜΟΝ

11 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΖΩ ΕΓΩ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΞΑΠΑΝΤΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΣΥ ΕΜΙΑΝΑΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΜΙΑΡΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΛΟΙΠΟΝ ΘΕΛΩ ΣΕ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ ΚΑΙ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΦΕΙΣΘΗ ΚΑΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΣΕ ΕΛΕΗΣΕΙ

12 ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΣΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΑΠΟΘΑΝΕΙ ΥΠΟ ΛΟΙΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΑΝΑΛΩΘΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΟΥ ΥΠΟ ΠΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΕΣΕΙ ΚΥΚΛΩ ΣΟΥ ΥΠΟ ΡΟΜΦΑΙΑΣ ΤΟ ΔΕ ΑΛΛΟ ΤΡΙΤΟΝ ΘΕΛΩ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΕΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΑΝΕΜΟΝ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΓΥΜΝΩΣΕΙ ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΥΤΩΝ

13 ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΗ Ο ΘΥΜΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗΝ ΜΟΥ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΗ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΟΤΙ ΕΓΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΛΑΛΗΣΑ ΕΝ ΤΩ ΖΗΛΩ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΩ ΚΑΤ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΟΡΓΗΝ ΜΟΥ

14 ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΕΡΗΜΟΝ ΚΑΙ ΟΝΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩ ΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΟΣ

15 ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΣΘΑΙ ΟΝΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑΜΒΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΑ ΚΥΚΛΩ ΣΟΥ ΟΤΑΝ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΣΕ ΕΝ ΘΥΜΩ ΚΑΙ ΕΝ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤ ΕΠΙΤΙΜΗΣΕΩΝ ΟΡΓΗΣ ΕΓΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΛΑΛΗΣΑ

16 ΟΤΑΝ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΩ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΤΑ ΚΑΚΑ ΒΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΗΣ ΤΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΩ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΔΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΩ ΘΕΛΩ ΕΠΑΥΞΗΣΕΙ ΕΤΙ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑΝ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΣΥΝΤΡΙΨΕΙ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ

17 ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΕΦ ΥΜΑΣ ΠΕΙΝΑΝ ΚΑΙ ΘΗΡΙΑ ΚΑΚΑ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΣΙ ΣΕ ΟΡΦΑΝΙΣΕΙ ΚΑΙ ΛΟΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΦΕΡΕΙ ΡΟΜΦΑΙΑΝ ΕΠΙ ΣΕ ΕΓΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΛΑΛΗΣΑ