– Για ένα καρφί, χάθηκε το πέταλο. – Για ένα πέταλο, χάθηκε το άλογο. – Για ένα άλογο, χάθηκε...